Жара как форс-мажорное обстоятельство

  • Omexib

Omexib

Автор
З повагою віце-президент Запорізької ТПП.

Ejokepep

Знаток
Не виключено також, що в інших місцях України позиція держоргану може бути іншою. Зразок, довідка про форс-мажорні обставини, на Ваш запит стосовно причин стрімкого зростання офіційного і готівкового курсів гривні до долара США повідомляємо, що фахівцями Запорізької торгово-промислової палати проведено аналіз ситуації, що склалася у серпні листопаді на валютному ринку України. На основі дослідження наявних у зтпп даних, офіційних інформаційних повідомлень Національного Банку України та діючих законодавчих актів підтверджуємо, що станом. Офіційний курс національної валюти до долара США становив 484,57 UAH/100 USD, а станом. Зріс до 674,18 UAH/100 USD. Таким чином, упродовж вказаного періоду зміна офіційного курсу гривні до долара США становила 39,1. Різке зростання курсу національної валюти було спричинене абсолютним зменшенням обсягів експорту промислових товарів з України, яке мало місце у першій половині IV кварталу 2008 року і фактично призвело до дефіциту готівкової валюти всередині країни, а також низкою монетарних і пруденційних заходів. На нашу думку, ця Постанова додатково поглибила дефіцит готівкової валюти.
 

Sawosiqo

Знаток
Згаданий орган зазначає, що різке зростання курсу національної валюти обумовлено, зокрема, зменшенням обсягів експорту, дефіцитом готівкової валюти всередині країни, а також низкою монетарних і пруденційних заходів НБУ. На думку Запорізької ТПП, відома постанова НБУ від. «ДК» 43/2008) додатково поглибила дефіцит готівкової валюти. Такий документ, на нашу думку, може стати у пригоді при виникненні спірних питань щодо обставин непереборної сили. Але треба мати на увазі, що таку довідку варто отримати кожній окремій особі, яка хоче послатися на форс-мажорні обставини.
 

Iweqy

Знаток
617 ЦКУ) спір має вирішуватися у судовому порядку. Підкреслимо також, що згідно. 2 Закону України від.12.97. 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими палатами у межах їхніх повноважень, є обовязковими для застосування на всій території України. Нижче наведено повідомлення Запорізької торгово-промислової палати щодо стрімкого зростання курсів гривні до долара США у серпні листопаді, надане одним із наших передплатників.
 

Guhew

Знаток
Якщо ж кредитним договором установлено обовязок позичальника повернути кредит частинами (з розстроченням то у разі прострочення повернення чергової частини кредитодавець має право вимагати дострокового повернення частини кредиту, що залишилася, та сплати належних йому процентів. Проте згідно. 617 ЦКУ особа, яка порушила зобовязання, звільняється від відповідальності за порушення зобовязання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Тож незважаючи на те, що несплата або несвоєчасна сплата суми тіла кредиту та/або процентів є порушенням зобовязань за кредитним договором, позичальник має право спробувати довести, що це порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини). Зазвичай сторони у цивільно-правовому договорі зазначають обставини, які вони вважають форс-мажорними і з якими повязують можливість звільнення від відповідальності при його порушенні. Перелік цих обставин нерідко є відкритим (завершується посиланням «тощо «та. і сторони мають право визнати або не визнати ті чи інші обставини непереборною силою. А в разі недосягнення згоди сторонами щодо визнання конкретних обставин форс-мажорними (що дало б змогу застосування до ситуації положень.
 

Ewiro

Знаток
1054 ЦКУ, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник повернути кредит та сплатити проценти. 610, 611 ЦКУ, порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання). У разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобовязання внаслідок односторонньої відмови від зобовязання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобовязання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди. Стаття 1050, з урахуванням положень. 1054 ЦКУ, встановлює правило, згідно з яким, у разі якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобовязаний сплатити грошову суму відповідно. 625 цього Кодексу (суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором або законом).
 

Axehobyj

Знаток
Чи діє зараз форс-мажор? Ствердна відповідь на таке запитання, надана компетентним органом, могла б допомогти вирішити деякі проблеми багатьох субєктів господарювання і просто громадян. На «гарячу лінію» «Дебету-Кредиту» останнім часом надходять звернення багатьох передплатників, які потерпіли від стрімкого зростання обмінного курсу гривні до іноземних валют (долар США, євро). Як відомо, велика кількість громадян в останні роки, виступивши як позичальники, уклали кредитні договори в іноземній валюті адже процентна ставка за такими кредитами традиційно була нижчою, ніж за аналогічними договорами у гривнях. Особливо потерпіли позичальники, доходи яких не зросли із падінням обмінного курсу гривні: внаслідок 40- зростання валютного курсу реальна вартість товарів, придбаних за рахунок кредитних коштів, отримала всі шанси значно зрости. З огляду на це деякі позичальники не мають реальної змоги забезпечити своєчасне виконання зобовязань за кредитними договорами сплату тіла кредиту і процентів. На прохання передплатників спробуємо навести можливі аргументи, які варто використати при вирішенні питань щодо відповідальності за кредитними договорами.